Zobacz ¦l±sk!
 Zobacz ¦l±sk! > Wrocław > "Mój..." > WROCŁAWSKI DZWON GRZESZNIKA
"Mój Rybnik"
 • Wrocławski Dzwon Grzesznika
 • Gdzie wszystko płynie
 • Pale Wrocław

 • Napisz o Wrocławiu!
  Nie ważne czy mieszkasz we Wrocławiu od urodzenia, czy życie przywiodło Cię tu niedawno, albo przeniosło st±d w inne, nawet bardzo odległe strony! Nie ważne jest czy Twoja rodzina jest rdzennie ¶l±ska lub spoza ¦l±ska! Nie ważne jest Twoje wyznanie, ani narodowo¶ć, ani wiek, ani czy masz jak±kolwiek wiedzę o historii miast! Je¶li tylko mieszkasz tutaj, albo jaka¶ cz±stka Ciebie uznaje to miejsce za swoje, podziel się swoj± histori±!!! Napisz o swoim mie¶cie lub dzielnicy, o swoim dzieciństwie i dorosło¶ci we Wrocławiu!   więcej
  Wrocław w Z¦!
  I Ty pomóż w tworzeniu serwisu Wrocławia w Zobacz ¦l±sk!

  Wrocławski Dzwon Grzesznika
  Tomasz Sielicki

  Dzwon Grzesznika waż±cy 113 cetnarów (ponad 7 ton) odlany został najprawdopodobniej 17 lipca 1386 roku przez wybitnego wrocławskiego ludwisarza Mateusza Wildego i wisiał w południowej wieży ko¶cioła ¶w. Marii-Magdaleny. Chociaż wcale nie był najpotężniejszym dzwonem Wrocławia (wielki dzwon fary ¶w. Elżbiety był dwukrotnie większy), z pewno¶ci± należał do najsłynniejszych w naszej czę¶ci Europy.

  Legenda głosi, że giser zostawił ucznia przy kotle z wrz±cym metalem i nakazał mu pilnowanie warsztatu. Czeladnik jednak chciał sprawdzić, jak wygl±da roztopiony metal i odkręcił kurek. Wtedy wybiło czop i cała zawarto¶ć kadzi spłynęła do formy. Chłopiec pobiegł do ludwisarza, aby wytłumaczyć, co się stało i przeprosić ludwisarza za zniszczenie wielkiego dzieła. Mistrz Mateusz w gniewie wbił nóż w pier¶ czeladnika i prędko wrócił do warsztatu. Okazało się jednak, że dzwon został perfekcyjnie odlany. Za zabójstwo skazano gisera na ¶mierć. Miał jeszcze prawo do ostatniej pro¶by. Mistrz pragn±ł jedynie usłyszeć, jak brzmi nowe dzieło, które stworzył dla ko¶cioła farnego ¶w. Marii-Magdaleny. Zezwolono więc, aby przy egzekucji ludwisarzowi towarzyszył dĽwięk jego dzwonu. W południe na Rynku ustawiono szafot. Nad miastem zabrzmiał dono¶ny dĽwięk.

  Wrocławianie nazwali nowy dzwon Dzwonem Biednego Grzesznika. Jego bicie odprowadzało skazańców na ¶mierć oraz witało p±tników, którzy przybyli do ¶l±skiej stolicy. Z czasem bardzo mocno wrósł w tradycję Wrocławia, staj±c się jednym z najważniejszych symboli Miasta. Słynn± legendę wykorzystał pisz±c balladę Der Glockenguß zu Breslau Wilhelm Müller. Tłumaczenia na język polski dokonał pan Roman Kołakowski.

  Podczas obu wojen ¶wiatowych Dzwon Grzesznika nie podzielił losu wielu innych dzieł ludwisarskich i nie został przetopiony na działa. Ko¶ciół ¶w. Marii-Magdaleny przetrwał II wojnę ¶wiatow± bez większych strat. 17 maja 1945 roku, już po zakończeniu działań wojennych we Wrocławiu, w ¶wi±tyni wybuchł skład amunicji, najprawdopodobniej podpalony przez radzieckich żołnierzy pl±druj±cych i dewastuj±cych konaj±ce miasto.

  W mgnieniu oka ko¶ciół stracił prawie wszystkie dachy. Z obu wież z jękiem spadły renesansowe hełmy. Mostek Pokutnic w jednej chwili przestał istnieć. Wieża południowa została rozpruta wzdłuż na pół. Dzwon Grzesznika spadł, wydawszy ostatnie rozpaczliwe dĽwięki, rozbił się o bruk i zamilkł na zawsze.

  Dzi¶ ko¶ciół ¶w. Marii-Magdaleny, niegdy¶ duma Wrocławian, stoi niemy i pozbawiony swojej korony. My, Wrocławianie, mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszło¶ci zobaczymy potężne wieże zwieńczone pięknymi hełmami oraz usłyszymy symbol stolicy ¦l±ska - legendarny Dzwon Grzesznika.

  Tomasz Sielicki
  ¦l±skiemiastawZ¦! >dolno¶l.:Bystrzyca|Kłodzko|Wrocław|Z±bkowice >górno¶l.:Bytom Bielsko-Biała | Cieszyn | Chorzów | Czeski Cieszyn | Gliwice | Jastrzębie-Zdrój | Karwina Katowice | Mikołów | Mysłowice| Opawa | Opole | Ostrawa | Piekary | Pszczyna | Racibórz Ruda | Rybnik| Siemianowice | ¦więtochłowice | Tarnowskie Góry | Tychy | Wodzisław Zabrze | Żory  >wsie: Lasowice
  Lotnisko Katowice-Muchowiec  Polecamy
 • Mysłowicki Portal
 • Katowice
 • ¦l±sk Wrocław
 • Autostrada A4
 • Tramwaje ¦l±skie
 • Trafiamy Celniej


 • Informator regionalny województwa ¶l±skiego

  © Copyright by Zobacz ¦l±sk 05-08
  O serwisie | Regulamin | Współpraca | Kontakt                           Reklama | Strony WWW | Poligrafia